dance by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Dance, 1985

flowers in a vase by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Flowers in a Vase

flowers in the vase by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Flowers in the Vase

ocean in zuisho by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Ocean in Zuisho, 1980

zuisho sea by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Zuisho Sea, 1980

flowers by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Flowers, 1985

wakayama castle by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Wakayama castle, 1994

calligraphy by nahiko tsukigata

Nahiko Tsukigata

Calligraphy