Mustafa Ata (Turkish, )

vlam by mustafa ata

Mustafa Ata

Vlam, 2001

in space by mustafa ata

Mustafa Ata

İn Space, 2007

untitled by mustafa ata

Mustafa Ata

Untitled, 2007

untitled by mustafa ata

Mustafa Ata

Untitled, 2004

emptiness by mustafa ata

Mustafa Ata

Emptiness, 1988

untitled by mustafa ata

Mustafa Ata

Untitled, 2006

untitled by mustafa ata

Mustafa Ata

Untitled, 1986

untitled by mustafa ata

Mustafa Ata

Untitled, 1988

light form by mustafa ata

Mustafa Ata

Light Form, 2001

untitled by mustafa ata

Mustafa Ata

Untitled, 1998

untitled by mustafa ata

Mustafa Ata

Untitled, 1997

bombardment by mustafa ata

Mustafa Ata

Bombardment, 1976