Motomi Kawakami (Japanese, born )

扶手椅 黑胡桃 by motomi kawakami

Motomi Kawakami

扶手椅 黑胡桃

fiorenza-sessel by motomi kawakami

Motomi Kawakami

Fiorenza-Sessel, 1964

fiorenza-sessel by motomi kawakami

Motomi Kawakami

Fiorenza-Sessel, 1964