Mori Yoshitoshi (Japanese, 1992)

tradesmen by mori yoshitoshi

Mori Yoshitoshi

Tradesmen, 1967