Molly Joan Lamb Bobak (Canadian, born )

flowers still life by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Flowers Still Life

bouquet of yellow flowers by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Bouquet of Yellow Flowers

vancouver expo by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Vancouver expo, 1986

boy scouts, woolastook by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Boy scouts, woolastook

arrival, city hall by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Arrival, City Hall, 1976

memory of algiers by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Memory of Algiers

poppies by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Poppies

geraniums by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Geraniums

peonies by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Peonies, 1975

pansies by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Pansies

cosmos by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Cosmos

flowers by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Flowers, 1953

bc ferry terminal by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

BC Ferry Terminal, 1952

bathroom by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Bathroom, 1970–1979

street at twilight by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Street at Twilight, 1979

pilings by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Pilings

cosmos by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Cosmos, 1976

nasturtiums by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Nasturtiums, 1982

brussel sprouts by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Brussel Sprouts, 1953

wild asters by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Wild asters

poppies by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Poppies

untitled - skaters by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Untitled - Skaters

flowers #2 by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Flowers #2

brussel sprouts by molly joan lamb bobak

Molly Joan Lamb Bobak

Brussel Sprouts, 1953