girl by miyoko hashiguchi

Miyoko Hashiguchi

Girl

heavy leo by miyoko hashiguchi

Miyoko Hashiguchi

Heavy Leo

cat and girl by miyoko hashiguchi

Miyoko Hashiguchi

Cat and Girl

child poem by miyoko hashiguchi

Miyoko Hashiguchi

Child poem