Miroslav Hák (Czech, 1978)

staircase by miroslav hák

Miroslav Hák

Staircase, 1964

nu de dos by miroslav hák

Miroslav Hák

Nu de dos, 1938

ve dvoře by miroslav hák

Miroslav Hák

Ve dvoře, 1942

pasáž iv by miroslav hák

Miroslav Hák

Pasáž IV, 1945

pasáž ii by miroslav hák

Miroslav Hák

Pasáž II, 1945

v potoce by miroslav hák

Miroslav Hák

V potoce, 1957

z holešovic ii by miroslav hák

Miroslav Hák

Z holešovic II, 1942

stromovka by miroslav hák

Miroslav Hák

Stromovka, 1942

za městem by miroslav hák

Miroslav Hák

Za městem, 1943

town corner by miroslav hák

Miroslav Hák

Town Corner, 1942

window by miroslav hák

Miroslav Hák

Window, 1958

rainy day by miroslav hák

Miroslav Hák

Rainy day, 1960

town corner by miroslav hák

Miroslav Hák

Town corner, 1942

staircase by miroslav hák

Miroslav Hák

Staircase, 1964

town corner by miroslav hák

Miroslav Hák

Town corner, 1942

on the balcony by miroslav hák

Miroslav Hák

On the balcony, 1944

arcade by miroslav hák

Miroslav Hák

Arcade, 1945

rainy day by miroslav hák

Miroslav Hák

Rainy day, 1960

staircase by miroslav hák

Miroslav Hák

Staircase, 1964