Mirdza Zeberga (Latvian, 2003)

white roses by mirdza zeberga

Mirdza Zeberga

White roses

autumn flowers by mirdza zeberga

Mirdza Zeberga

Autumn flowers