poinsettia by milton avery

Milton Avery

Poinsettia, 1960

reclining nude by milton avery

Milton Avery

Reclining Nude, 1941

sally on the beach by milton avery

Milton Avery

Sally on the Beach

double nude by milton avery

Milton Avery

Double nude, 1939

three nudes by milton avery

Milton Avery

Three nudes, 1956

twisted tree by milton avery

Milton Avery

Twisted tree, 1943

lamb by milton avery

Milton Avery

Lamb, 1954