seven sketches by milton avery

Milton Avery

Seven Sketches

beach studies by milton avery

Milton Avery

Beach Studies

ste. anne's by milton avery

Milton Avery

Ste. Anne's, 1947

pale profile by milton avery

Milton Avery

Pale Profile, 1954

gray sea by milton avery

Milton Avery

Gray Sea, 1963

helen in white by milton avery

Milton Avery

Helen in White, 1933

dunes by milton avery

Milton Avery

Dunes

young orchard by milton avery

Milton Avery

Young orchard, 1954

grapes by milton avery

Milton Avery

Grapes, 1949

two pigs by milton avery

Milton Avery

Two pigs

pool shark by milton avery

Milton Avery

Pool Shark, 1955

friends by milton avery

Milton Avery

Friends, 1935

seaside by milton avery

Milton Avery

Seaside, 1945

mexican woman by milton avery

Milton Avery

Mexican Woman, 1946

edge of dunes by milton avery

Milton Avery

Edge of Dunes, 1956

double wave by milton avery

Milton Avery

Double wave, 1955

hens by milton avery

Milton Avery

Hens, 1947