not pollock by mike bidlo

Mike Bidlo

Not Pollock, 1983

not brancusi by mike bidlo

Mike Bidlo

Not Brancusi