not pollock by mike bidlo

Mike Bidlo

Not Pollock, 1983

untitled by mike bidlo

Mike Bidlo

Untitled, 1983

not pollock by mike bidlo

Mike Bidlo

Not Pollock, 1980