guljarrina by mick jawalji jangala

Mick Jawalji Jangala

Guljarrina, 2009

galawajelduburungarri by mick jawalji jangala

Mick Jawalji Jangala

Galawajelduburungarri, 2007

muwambin by mick jawalji jangala

Mick Jawalji Jangala

Muwambin, 2009

ngumulnggen by mick jawalji jangala

Mick Jawalji Jangala

Ngumulnggen, 2007

dawyan dawyan by mick jawalji jangala

Mick Jawalji Jangala

Dawyan dawyan, 2005

wardal by mick jawalji jangala

Mick Jawalji Jangala

Wardal, 2003