Michael Rittstein (born )

růžový trikot by michael rittstein

Michael Rittstein

Růžový trikot, 2007

houbičky by michael rittstein

Michael Rittstein

Houbičky, 1993

probuzení by michael rittstein

Michael Rittstein

Probuzení, 1995

bytová otázka by michael rittstein

Michael Rittstein

Bytová otázka, 1975

břemeno nad 15 kg by michael rittstein

Michael Rittstein

Břemeno nad 15 kg, 1979

houbičky by michael rittstein

Michael Rittstein

Houbičky, 1993

chovatel by michael rittstein

Michael Rittstein

Chovatel, 1974

sklizeň by michael rittstein

Michael Rittstein

Sklizeň, 2008

ohne titel by michael rittstein

Michael Rittstein

Ohne Titel, 1991

švédské bludičky by michael rittstein

Michael Rittstein

Švédské bludičky, 1999

vesmírná odysea by michael rittstein

Michael Rittstein

Vesmírná odysea, 2009

ostrov by michael rittstein

Michael Rittstein

Ostrov, 1996

car by michael rittstein

Michael Rittstein

Car, 1980–1981

parodie ii. by michael rittstein

Michael Rittstein

Parodie II., 1995–1996

ráno by michael rittstein

Michael Rittstein

Ráno, 1978

hurá (na zahrádku) by michael rittstein

Michael Rittstein

Hurá (Na zahrádku), 1986

kýč by michael rittstein

Michael Rittstein

Kýč, 2007

leštění parket by michael rittstein

Michael Rittstein

Leštění parket, 1977

růžový trikot by michael rittstein

Michael Rittstein

Růžový trikot, 2007

australian by michael rittstein

Michael Rittstein

Australian, 2007