Merio Ameglio (Italian, 1970)

porte st. denis by merio ameglio

Merio Ameglio

Porte St. Denis

vue de montmartre by merio ameglio

Merio Ameglio

Vue de Montmartre

eglise st. gervais by merio ameglio

Merio Ameglio

Eglise St. Gervais

le pont neuf by merio ameglio

Merio Ameglio

Le pont Neuf

bouquet de fleurs by merio ameglio

Merio Ameglio

Bouquet de fleurs

martigues by merio ameglio

Merio Ameglio

Martigues, 1929

notre dame de paris by merio ameglio

Merio Ameglio

Notre Dame de Paris

martigues by merio ameglio

Merio Ameglio

Martigues, 1929

le pont neuf by merio ameglio

Merio Ameglio

Le pont neuf

le port by merio ameglio

Merio Ameglio

Le port

canal à martigues by merio ameglio

Merio Ameglio

Canal à Martigues

les romanichels by merio ameglio

Merio Ameglio

Les romanichels

le pont neuf by merio ameglio

Merio Ameglio

Le pont neuf