Meng Xiangshun (Chinese, )

老虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

老虎, 2000

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎, 2005

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎, 2005

山野双威图 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

山野双威图, 1995

风月无边图 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

风月无边图

风月无边 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

风月无边, 2012

虎 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎, 2004

虎 (tiger) by meng xiangshun

Meng Xiangshun

虎 (Tiger)

风月无边 (tiger) by meng xiangshun

Meng Xiangshun

风月无边 (Tiger)

雪夜枭雄 by meng xiangshun

Meng Xiangshun

雪夜枭雄, 2001