Max Walter Svanberg (Swedish, 1994)

flickan by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Flickan, 1948

figurscen by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Figurscen, 1959

hybriden och extasen by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Hybriden och extasen

nattens blommande stjärnor by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Nattens blommande stjärnor

komposition med figur by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Komposition med figur

komposition by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Komposition, 1958

imaginistiska kvinnor by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Imaginistiska kvinnor, 1948

imaginär komposition by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Imaginär komposition, 1942

det besatta leendet by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Det besatta leendet, 1946

det eviga hjärtats kyss by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Det eviga hjärtats kyss, 1950

visionär ritt by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Visionär ritt, 1956

ansiktskomposition by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Ansiktskomposition, 1944

untitled by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Untitled, 1953–1954

untitled by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Untitled, 1955

kvinnoporträtt by max walter svanberg

Max Walter Svanberg

Kvinnoporträtt, 1939