Max Lindenberg (Latvian, born )

musikantin by max lindenberg

Max Lindenberg

Musikantin, 1900

allegorie der unschuld by max lindenberg

Max Lindenberg

Allegorie der Unschuld

innocence by max lindenberg

Max Lindenberg

Innocence

stehendes mädchen by max lindenberg

Max Lindenberg

Stehendes Mädchen