Max Fabian (German, 1926)

flicka med get by max fabian

Max Fabian

Flicka med get

die spree by max fabian

Max Fabian

Die Spree, 1919