papaia by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Papaia

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled

many nights by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Many nights, 1955

red on white rose by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Red on White Rose, 1979

christmas light by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Christmas light, 1985

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled, 1960

yellow-orange-black by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Yellow-orange-black, 1960

hawaii #5 by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Hawaii #5, 1973

yoyo by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Yoyo, 1961

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled, 1968

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled, 1976

honolulu no.23 by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Honolulu no.23, 1967

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled

the hunter by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

The hunter, 1959

self portrait by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Self portrait, 1973

untitled by matsumi kanemitsu

Matsumi Kanemitsu

Untitled, 1963