Mathias Füssli the Younger (Swiss, 1708)

memento mori by mathias füssli the younger

Mathias Füssli the Younger

Memento Mori, 1680

memento mori by mathias füssli the younger

Mathias Füssli the Younger

Memento mori, 1680