vase fleuri by mary fedden

Mary Fedden

Vase fleuri

dipper by mary fedden

Mary Fedden

Dipper, 1985

picnic by mary fedden

Mary Fedden

Picnic, 1999

circus by mary fedden

Mary Fedden

Circus, 1988

cat and table by mary fedden

Mary Fedden

Cat and table

red flowers by mary fedden

Mary Fedden

Red Flowers, 1962