luci di danza by marino marini

Marino Marini

Luci di danza, 1973

guerriero by marino marini

Marino Marini

Guerriero, 1968

ritratto by marino marini

Marino Marini

Ritratto

giocoliere by marino marini

Marino Marini

Giocoliere, 1951

cavaliere by marino marini

Marino Marini

Cavaliere, 1972

giocolieri by marino marini

Marino Marini

Giocolieri, 1971

giocoliere e cavallo by marino marini

Marino Marini

Giocoliere e Cavallo

cavallo by marino marini

Marino Marini

Cavallo, 1953

piccolo pugile by marino marini

Marino Marini

Piccolo pugile, 1935

composizione by marino marini

Marino Marini

Composizione, 1955

cavaliere i by marino marini

Marino Marini

Cavaliere I, 1972

horse and figure by marino marini

Marino Marini

Horse and figure

danza minima by marino marini

Marino Marini

Danza minima

bust portrait by marino marini

Marino Marini

Bust Portrait

cavallo e cavaliere by marino marini

Marino Marini

Cavallo e cavaliere

donna incinta by marino marini

Marino Marini

Donna incinta, 1943