kovsh by maria semenova

Maria Semenova

Kovsh, 1896–1908

salt by maria semenova

Maria Semenova

Salt, 1896–1908

a kovsh by maria semenova

Maria Semenova

A kovsh, 1908–1917

a kovsh by maria semenova

Maria Semenova

A kovsh, 1899–1908

kovsh by maria semenova

Maria Semenova

Kovsh, 1896–1908

bowl by maria semenova

Maria Semenova

Bowl, 1898–1908

kovsh by maria semenova

Maria Semenova

Kovsh, 1898–1908

casket by maria semenova

Maria Semenova

Casket, 1898–1908

boîte by maria semenova

Maria Semenova

Boîte

flakon by maria semenova

Maria Semenova

Flakon, 1900

dose by maria semenova

Maria Semenova

Dose

salt by maria semenova

Maria Semenova

Salt, 1896–1908

kovsh by maria semenova

Maria Semenova

Kovsh, 1896–1908

kovsh salt by maria semenova

Maria Semenova

Kovsh salt, 1896–1908

kovsh by maria semenova

Attributed to Maria Semenova

Kovsh, 1908–1917

russian pill box by maria semenova

Maria Semenova

Russian pill box