yurei vs uchujin by makoto aida

Makoto Aida

Yurei vs uchujin

mi-mi's guest by makoto aida

Makoto Aida

Mi-mi's guest

2005, japan by makoto aida

Makoto Aida

2005, Japan, 2005

work by makoto aida

Makoto Aida

Work

space knife by makoto aida

Makoto Aida

Space knife, 1998

space shit by makoto aida

Makoto Aida

Space shit, 1998