vase bleu aux dalhias by madeleine lucas

Madeleine Lucas

Vase bleu aux dalhias

le petit prince by madeleine lucas

Madeleine Lucas

LE PETIT PRINCE, 1965