Ma Xianglan and Xu Pianpian (Chinese)

荷花 (+ colophons) by ma xianglan and xu pianpian

Ma Xianglan and Xu Pianpian

荷花 (+ colophons)