Ma Gongyu and Xu Shouchen (Chinese)

ladies, lotus and calligrahy by ma gongyu and xu shouchen

Ma Gongyu and Xu Shouchen

Ladies, lotus and calligrahy