fish girl by luo xingguo

Luo Xingguo

Fish Girl, 1984