Luigi Lucioni (American/Italian, 1988)

barns in vermont by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Barns in Vermont

classic grays by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Classic Grays, 1969

muted harmony by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Muted harmony, 1980

irises by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Irises, 1928

the birch grove by luigi lucioni

Luigi Lucioni

The Birch Grove

ponte vecchio by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Ponte Vecchio, 1924

untitled by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Untitled

tree tapestry by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Tree Tapestry, 1945

late shadows by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Late Shadows, 1945

landscape by luigi lucioni

Luigi Lucioni

Landscape, 1953