armoire by luigi gimbelli

Luigi Gimbelli

Armoire, 1940