Lucretia Mihail-Silion (Romanian, born )

kitchen still life by lucretia mihail-silion

Lucretia Mihail-Silion

Kitchen still life

in the garden by lucretia mihail-silion

Lucretia Mihail-Silion

In the garden, 1918

portrait of a woman by lucretia mihail-silion

Lucretia Mihail-Silion

Portrait of a woman, 1926

still life with fruits by lucretia mihail-silion

Lucretia Mihail-Silion

Still life with fruits