Lu Yifei and Jiang Junyin

summer fruits by lu yifei and jiang junyin

Lu Yifei and Jiang Junyin

Summer fruits, 1948