Lu Yanshao, Zhu Qizhan and Xu Zihe (Chinese)

三友图 (plum blossoms) by lu yanshao, zhu qizhan and xu zihe

Lu Yanshao, Zhu Qizhan and Xu Zihe

三友图 (Plum blossoms), 1978