overflowing by liu zhenggang

Liu Zhenggang

Overflowing, 1988

extension by liu zhenggang

Liu Zhenggang

Extension, 1988