Liu Zhenduo (Chinese, )

waterfall by liu zhenduo

Liu Zhenduo

Waterfall, 1986