Liu Yijing (Chinese, 1922)

墨龙 by liu yijing

Liu Yijing

墨龙