Liu Kuiling (Chinese, 1967)

孔雀图 by liu kuiling

Liu Kuiling

孔雀图, 1941

瓜藤双犬 by liu kuiling

Liu Kuiling

瓜藤双犬, 1945

寿禄同春 by liu kuiling

Liu Kuiling

寿禄同春, 1928

源开五鹭 by liu kuiling

Liu Kuiling

源开五鹭, 1928

吉祥图 by liu kuiling

Liu Kuiling

吉祥图

双兔 by liu kuiling

Liu Kuiling

双兔

双狮图 by liu kuiling

Liu Kuiling

双狮图, 1928

春风得意 by liu kuiling

Liu Kuiling

春风得意