Liu Jian (Canadian/Chinese)

荷花 by liu jian

Liu Jian

荷花