Liu Deliu (Chinese, 1875)

秋趣图 by liu deliu

Liu Deliu

秋趣图

春江水暖 by liu deliu

Liu Deliu

春江水暖

百鸟图 by liu deliu

Liu Deliu

百鸟图, 1840

鸭趣图 by liu deliu

Liu Deliu

鸭趣图

清供图 by liu deliu

Liu Deliu

清供图, 1874

花鸟 by liu deliu

Liu Deliu

花鸟

橅元人笔意 by liu deliu

Liu Deliu

橅元人笔意

封侯图 by liu deliu

Liu Deliu

封侯图