Liu Chongqing (Chinese, 1632)

calligraphy by liu chongqing

Liu Chongqing

Calligraphy