Liu Ch'i-wei (2002)

evening call by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Evening call, 1996

owl by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Owl, 1996

blue birds by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Blue birds, 2002

the poyo birds by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

The poyo birds, 1997

an owl by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

An owl, 1996

pregnant by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Pregnant, 1999

tiger by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Tiger, 1996

crab by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Crab, 1990

sweetheart by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Sweetheart, 1990

unrestrained by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Unrestrained, 2001

the cranes by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

The cranes, 1992

the owls by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

The owls

concerto by liu ch'i-wei

Liu Ch'i-wei

Concerto, 1993