Liu Bingqing (Chinese, 1921)

书法 by liu bingqing

Liu Bingqing

书法