Liu Bin (Chinese, 1945)

花鸟 by liu bin

Liu Bin

花鸟, 1935

无量寿佛 by liu bin

Liu Bin

无量寿佛

松鼠 by liu bin

Liu Bin

松鼠, 1930

葵园栖禽 by liu bin

Liu Bin

葵园栖禽

双猫 by liu bin

Liu Bin

双猫, 1942

虫蝶图 by liu bin

Liu Bin

虫蝶图

猫戏图 by liu bin

Liu Bin

猫戏图

蕉石栖禽 by liu bin

Liu Bin

蕉石栖禽

花卉 by liu bin

Liu Bin

花卉