Liu Bin (Chinese, 1945)

富贵根茎 by liu bin

Liu Bin

富贵根茎

富贵寿考 by liu bin

Liu Bin

富贵寿考

花鸟 by liu bin

Liu Bin

花鸟

溪山归棹 by liu bin

Liu Bin

溪山归棹

紫藤黄鸭 by liu bin

Liu Bin

紫藤黄鸭

花鸟 by liu bin

Liu Bin

花鸟, 1935

无量寿佛 by liu bin

Liu Bin

无量寿佛

松鼠 by liu bin

Liu Bin

松鼠, 1930

葵园栖禽 by liu bin

Liu Bin

葵园栖禽