Lin Zhaoqi (Chinese, 1930)

访友图 by lin zhaoqi

Lin Zhaoqi

访友图