Lin Sanzhi and Xiao Xian (Chinese)

calligraphy (2 works) by lin sanzhi and xiao xian

Lin Sanzhi and Xiao Xian

Calligraphy (2 works), 1985