Lim Kim Hai (Malaysian, born )

harmony by lim kim hai

Lim Kim Hai

Harmony, 1993