Liao Chi Chun (Taiwanese, 1976)

venice by liao chi chun

Liao Chi Chun

Venice, 1963

Ravenel