Liang Yifen (Taiwanese, born )

artwork 2004 by liang yifen

Liang Yifen

2004, 2004

seated nude by liang yifen

Liang Yifen

Seated Nude, 2009

好个秋 by liang yifen

Liang Yifen

好个秋, 1987

春梦 by liang yifen

Liang Yifen

春梦, 1991

静物吉它 by liang yifen

Liang Yifen

静物吉它, 1992

寒鸭图 by liang yifen

Liang Yifen

寒鸭图

独占鳌头 by liang yifen

Liang Yifen

独占鳌头

nude by liang yifen

Liang Yifen

Nude, 2010

still life by liang yifen

Liang Yifen

Still Life, 2008