green tea by liang xiaoning

Liang Xiaoning

Green tea, 2008