Liang Hongzhi (Chinese, 1946)

楷书七言诗 by liang hongzhi

Liang Hongzhi

楷书七言诗

行书 by liang hongzhi

Liang Hongzhi

行书

书法 by liang hongzhi

Liang Hongzhi

书法

calligraphy by liang hongzhi

Liang Hongzhi

Calligraphy